top of page

Alpha 8 ni Eba

Isang solusyon upang mapaglabanan ang mababang pagnanasa sa sex, at pagkatuyo ng ari.

Tapusin ang pinalampas na pagkakataon at masakit na pakikipagtalik. 
Eve's Alpha 8